ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κόστος Συσκευασίας: 2 στρατηγικές μείωσης κόστους

Πόσο κοστίζει η συσκευασία προϊόντων το 2021; Οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν έχουν μια γρήγορη και ακριβή απάντηση. Αυτό συμβαίνει επειδή το κόστος συσκευασίας ποικίλλει ανάλογα τον τύπο συσκευασίας. 

Κάθε τύπος συσκευασίας έχει ένα σύνολο συστατικών που επηρεάζουν το κόστος. Επιπλέον, τα υλικά συσκευασίας, η αποθήκευση αυτών και τα εργατικά κόστη είναι μερικές κατηγορίες που μπορεί να επιβαρύνουν το μοναδιαίο κόστος της συσκευασίας. Η βελτίωση τους μειώνει αισθητά το καθαρό περιθώριο κέρδους σας.

Μείωση του κόστους συσκευασίας:

Η συνεχής ζήτηση στα ηλεκτρονικά καταστήματα κάνει την μείωση του κόστους συσκευασίας πιο αναγκαία από ποτέ. Ακόμα και μια μείωση μερικών cents του ευρώ ανά συσκευασία ή ανά αποστολή θα σας γλιτώσει αθροιστικά ένα σημαντικό ποσό στο τέλος του έτους.

Υπάρχουν 2 στρατηγικές για να καταφέρετε την μείωση του κόστους συσκευασίας.

1 Άμεση Μείωση Κόστους

Η πρώτη σκέψη είναι η προσπάθεια μείωσης του κόστους αγοράς της συσκευασίας και των αναλώσιμων. Ο σημερινός πελάτης απαιτεί μια όμορφη και ασφαλή συσκευασία. Για να το πετύχει αυτό η επιχείρηση μπορεί να συμπεριλάβει πολλά και διαφορετικά υλικά στην διαδικασία συσκευασίας. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι: χαρτοκιβώτια συσκευασίας, αυτοκόλλητες ετικέτες, αεροπλάστ (φούσκα), ταινία συσκευασίας σακούλες κτλ. Η μείωση του κόστους αγοράς των παραπάνω θα μειώσει άμεσα το κόστος συσκευασίας, όμως για την παραπάνω στρατηγική υπάρχει η ανάγκη για υψηλό όγκο παραγγελιών. 

2 Έμμεση Μείωση Κόστους

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι βελτιστοποιήσεις οι οποίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα είναι αναγκαίες. Πιο συγκεκριμένα, τα κόστη συμπεριλαμβάνουν εκτός από τα υλικά συσκευασίας και το εργατικό κόστος.

Πως να ξεκινήσετε;

Βελτίωση του χώρου συσκευασίας:

Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα υλικά που χρειάζονται για να δημιουργήσει την παραδοτέα συσκευασία. Η μείωση των αποστάσεων αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα του εργαζομένου αλλά και την ικανοποίηση του πελάτη.

*Tip 1ο: Δημιουργία ενός χώρου αποκλειστικά για την συσκευασία, δηλαδή όλα τα υλικά συσκευασίας, τα απαραίτητα εργαλεία και ο πάγκος του εργαζομένου θα βρίσκονται σε εκεί. Η διαδικασία αυτή κάνει την εργασία θα γίνει πιο εύκολη ενώ παράλληλα οι παράλληλες δραστηριότητες δεν θα αποσπούν τους εργαζομένους.

*Tip 2ο:  Χρήση ενός πάγκου συσκευασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Τέτοιοι πάγκοι είναι διαθέσιμοι στην LOGICS.

Βελτίωση των διαδικασιών μεταφοράς των προϊόντων.

Αρχικά τα προϊόντα πρέπει να συλλέγονται από τον χώρο αποθήκευσης ή από την μονάδα παραγωγής πριν φτάσουν στον χώρο συσκευασίας. Επιπλέον, η βελτίωση της μεταφοράς των προϊόντων, η οποία είναι μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγεί στην μείωση του κόστους. Συνεπώς, απαραίτητη είναι η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς των προϊόντων σας.

Συμπερασματικά, η μείωση των εξόδων συσκευασίας μπορεί να έχει αντίκτυπο τόσο στα σταθερά έξοδα της επιχείρησης όσο και το ανά μονάδα κόστος προϊόντος.

Πίσω στη λίστα