ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Kaizen: Η Ιαπωνική φιλοσοφία παραγωγής στην πράξη

Kaizen: Η Ιαπωνική φιλοσοφία παραγωγής στην πράξη

Είναι γνωστό πως η Ιαπωνική βιομηχανία ήταν αυτή που είχε την πιο ραγδαία ανάπτυξη μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Η εφαρμογή των αρχών του Ιαπωνικού Μάνατζμεντ (lean manufacturing) μπορεί να επιφέρει έως και το διπλασιασμό της παραγωγικότητας μιας βιομηχανικής μονάδας.

Το Kaizen, μια ιαπωνική επιχειρηματική φιλοσοφία, δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση. Αποτελεί τη βάση των σύγχρονων αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού σε όλο τον κόσμο.

Η φιλοσοφία του Kaizen υποστηρίζει ότι οι οργανωτικές βελτιώσεις είναι αποτέλεσμα μικρών, σταδιακών βελτιώσεων. Απαιτούν τη συμβολή όλων των υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα, από τους εργατοτεχνίτες μέχρι τα υψηλόβαθμα στελέχη.

Τι σημαίνει Kaizen

Δύο λέξεις δημιουργούν τη λέξη «Kaizen» – το Kai (αλλαγή) και το Zen (καλύτερα). Μαζί, η λέξη Kaizen μεταφράζεται σε «αλλαγή προς το καλύτερο». Ακόμη, πιο ελεύθερα μπορεί να μεταφραστεί ως «βελτίωση». Ωστόσο, το Kaizen είναι κάτι περισσότερο από μια λέξη, είναι μια επιχειρηματική φιλοσοφία. Υποστηρίζει ότι η συνεχής βελτίωση σε ολόκληρο τον οργανισμό αποτελεί την κινητήρια δύναμη τεράστιων βελτιώσεων. Αυτές αφορούν την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών και την εξάλειψη της σπατάλης.

Οι 5 αρχές του Kaizen που επηρεάζουν την παραγωγή σας

1 Seiri – Ταξινόμηση

Πρώτον, η αρχή του Seiri προτρέπει τους υπαλλήλους να οργανώσουν τα καθήκοντά τους και να τους δώσουν προτεραιότητα. Δηλαδή αυτό σημαίνει πως, οι εργασίες πρέπει να ταξινομηθούν σε διαφορετικές ομάδες και να φέρουν την ένδειξη “Απαραίτητο”, “Κρίσιμο”, “Το πιο σημαντικό”, “Άχρηστο” και ούτω καθεξής.

2 Seition – Οργάνωση

Δεύτερη αρχή του Kaizen είναι το Seition, το οποίο αφορά την αποδοτικότητα. Στο Seition περιλαμβάνεται η μείωση της σπατάλης χρόνου και ενέργειας οργανώνοντας τα πάντα με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάκτηση και τη χρήση όταν είναι αναγκαίο.

*Συμβουλή: Δημιουργία ενδιάμεσων σταθμών, μείωση των περιττών διαδρομών των εργαζομένων σας.

3 Seiso – Καθαριότητα

Το Seiso έχει να κάνει με τον καθαρισμό του χώρου εργασίας. Επιπλέον, εμπνέει τους υπαλλήλους να διατηρήσουν έναν καθαρό χώρο εργασίας. Τέλος, η διαδικασία αυτή διατηρεί το χώρο εργασίας ασφαλή, οργανωμένο και μειώνει τον χρόνο εύρεσης εργαλείων ή εξοπλισμού.

4 Seiketsu – Τυποποίηση

Επίσης, τέταρτη αρχή είναι το Seiketsu, το οποίο είναι η τυποποίηση των διαδικασιών που υπάρχουν στο Seiri, Seition και Seiso.

5 Shitsuke – Αυτοπειθαρχία

Το Shitsuke αφορά την ανάπτυξη των διαδικασιών που θα επιτρέψουν σε έναν υπάλληλο να εκτελέσει τα άλλα τέσσερα S, χωρίς αποσπάσεις. Με άλλα λόγια, αφορά την ενθάρρυνση μιας προληπτικής προσέγγισης προς την αυτοβελτίωση.

Όπως είναι εμφανές μέχρι τώρα, η φιλοσοφία Kaizen εστιάζει στην αυτοβελτίωση ως το μονοπάτι προς την οργανωτική βελτίωση. Μικρές αλλά συνεπείς θετικές αλλαγές στις οργανωτικές δραστηριότητες είναι κρίσιμες για την παραγωγή παραδειγματικών αλλαγών στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Τέλος, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

Πηγή

Πίσω στη λίστα

Related Posts